Privacybeleid

Foster Fast Food bvba (FFF) gevestigd te Oude Baan 1c – 2800 Mechelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adres: Oude Baan 1c – 2800 Mechelen
BTW nummer: BE0427723478
Telefoon: +32 15 28 16 16

Persoonsgegevens die wij verwerken

FFF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit steeds doen met naleving van de toepasselijke wetgeving. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: naam, adres, mailadres, telefoon, bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:
- Het voorbereiden van een overeenkomst (onderhandelingen, opstellen offerte, …);
- het afsluiten van de overeenkomst;
- de levering van de bestelling;
- uitschrijven van facturatie;
- opvolging van betalingsverkeer;
- de klantenservice na uitvoering van de overeenkomst;
- Het informeren omtrent acties etc. die een aanvulling kunnen vormen op de overeenkomst die wij met u afsluiten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fosterfastfood.be dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

FFF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FFF) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FFF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens :

Emailadres bewaartermijn: Tot stopzetten van de verwerking of op vraag van de betrokkene.
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is de afhandeling van onze klant – leveranciersverhouding: met het oog daarop behouden wij uw gegevens tot 10 jaar na de levering van onze producten aangezien dit de uiterste verjaringstermijn is voor contractuele vorderingen naar Belgisch recht.

Delen van persoonsgegevens met derden

FFF verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u af om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FFF gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FFF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fosterfastfood.be
FFF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit. https://www.privacycommission.be/nl/contact

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FFF neemt de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fosterfastfood.be

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief